Blogroll

About

<河> <南安國中> (D70 + A16)

想不出什麼主題~貼貼圖看看!

也忘記那是什麼河了(都沒水啦)

南安國中(母校)

2007的最後幾天拍完這些之後~

馬上要狂奔台北看號稱最後一年的101煙火啦~

圖欠太多了~真忙!

慢慢補>"<1.笑很開
2.
3.
4.俏皮
5.
6.
7.
8.
9.
10.很酷的來了..
11.
12.我坎
13.
14.
15.
16.
17.大餅= ="
18.人飛聖賢~放屁難免(我放ㄉ啦)
19.
20.耍白濫
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.合照一張
31.阿........
32.失焦也很有!

Blog Archive

Pages

About